Gwarancja systemowa 25 lat

Do pełnej certyfikacji systemowej z 25 letnią gwarancją dopuszczone są produkty oznaczone opisem ALANTEC PLUS lub A-LAN PLUS lub jeżeli w opisie produktu (katalog, strona www) znajduje się informacja "pełna gwarancja systemowa".

Składniki systemu muszą być zainstalowane przez Certyfikowanego Instalatora. Firma A-LAN Technologie udziela 25-letniej gwarancji na cały tor transmisyjny. Gwarancja jest ważna, gdy instalacja została wykonana zgodnie z międzynarodowymi standardami branżowymi oraz została sprawdzona przez Certyfikowanego Instalatora lub inną jednostkę wskazaną przez A-LAN Technologie, a jej sprawność została potwierdzona odpowiednimi protokołami pomiarowymi. 25 letnia gwarancja systemowa zaczyna obowiązywać w momencie wystawienia certyfikatu gwarancyjnego.

Powyższa gwarancja zakłada, że części okablowania A-LAN są wolne od wad materiałowych i wad powstających w procesie produkcji. Co pozwala na osiągnięcie wyników przewidzianych normami branżowymi, pozwala spełnić wymagania danej kategorii oraz wymagania transmisji w oparciu o aplikacje 10BaseT, 100BaseT, Gigabit Ethernet, Token Ring 4/16, ATM 155 Mbit/s, VoIP, PoE.

Podczas instalacji okablowania strukturalnego A-LAN PLUS Certyfikowany Instalator powinien korzystać z wytycznych zawartych w normach dotyczących sposobu instalacji i pomiarów w okablowaniu strukturalnym.
  • PN-EN 50174-1 do 3 Technika Informatyczna. Instalacja Okablowania. Wykonawstwo instalacji.
  • PN-EN 50346 Technika Informatyczna. Instalacja Okablowania. Badanie okablowania.
  • PN-EN 61935-1 Ogólne Zasady Okablowania.
W przypadku reklamacji materiały nie powinny nosić znamion uszkodzeń mechanicznych. A-LAN zapewnia natychmiast dostarczyć wadliwy towar na swój koszt do oddziału najbliższego dla Klienta dystrybutora lub wysyłkę firmą kurierską do Certyfikowanego Instalatora systemu, który wykonał sieć. Opiekę techniczną nad instalacją sprawuje firma, która wykonała instalację i ona wymienia wadliwy osprzęt na nowy lub w miarę możliwości usuwa usterkę bez wymiany osprzętu.

Reklamację w ramach gwarancji użytkownik zgłasza w pierwszej kolejności do Certyfikowanego Instalatora, który wykonywał daną usługę. W przypadku gdy firma będąca Certyfikowanym Instalatorem systemu okablowania A-LAN przestaje istnieć lub w jakikolwiek sposób nie jest w stanie obsłużyć problemu reklamacji to oczywiście sprawę załatwia inny certyfikowany instalator lub przedstawiciel producenta.

Aby otrzymać certyfikat, Certyfikowany Instalator musi poprawnie wypełnić formularz certyfikacyjny oraz nie może posiadać zaległości płatniczych w stosunku do A-LAN Technologie lub dystrybutora podanego w formularzu.

Zgłoś instalację do certyfikacji systemowej