Gwarancja produktowa

Na pasywne komponenty transmisyjne A-LAN
  • gniazda
  • panele krosowe
Gwarancja na produkty udzielana jest niezależnie od tego czy powyższe elementy wchodzą w skład instalacji certyfikowanej, czy jako osobne składniki systemów wykorzystywanych do rozwiązań, gdzie certyfikat nie był przydzielany. Instalacja powinna być wykonana zgodnie z wymaganymi standardami branżowymi, a reklamowane materiały nie powinny nosić znamion uszkodzeń mechanicznych. Działając zgodnie z przyjętą zasadą natychmiastowej wymiany towaru A-LAN zapewnia natychmiast dostarczyć wadliwy produkt na swój koszt do oddziału najbliższego dla Klienta dystrybutora lub wysyłkę firmą kurierską. Produkty nie podlegają odpowiedzialności producenta z tytułu rękojmi.
Na wszystkie produkty nie wchodzące w skład toru transmisyjnego:
  • narzędzia
  • testery
  • osprzęt instalacyjny
  • listwy zasilające
  • organizatory kablowe
  • puszki podłogowe
  • itp.
A-LAN zapewnia dostarczyć wadliwy towar na swój koszt do oddziału najbliższego dystrybutora. Produkty nie podlegają odpowiedzialności producenta z tytułu rękojmi.