Artykuły FTTH Line | światłowód do mieszkania

FTTH Line | światłowód do mieszkania

W ofercie posiadamy wszystkie produkty potrzebne do zbudowania profesjonalnej sieci FTTH w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych wg standardu poniższej ustawy.


FTTH Line | światłowód do mieszkania
W lutym 2013 roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dotyczącego warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania, wprowadzając między innymi obowiązek montażu światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej.

Warto na wstępie podkreślić, że nowelizacja dotyczy nowo projektowanych budynków a przesłanki jakie kierowały autorami rozporządzenia można zawrzeć w kilku podstawowych punktach:
  • Rozwój informatyzacji na terenie naszego kraju
  • Ułatwienie dostępu do mediów typu triple play (3 usługi w jednym kablu)
  • Ułatwienie operatorom dostępu do odbiorców
  • Obligatoryjne wymuszenie na deweloperach instalacji infrastruktury telekomunikacyjnej
  • Ustandaryzowanie infrastruktury telekomunikacyjnej
  • Poprawa estetyki wyglądu osiedli mieszkaniowych

Do czasu obowiązywania rozporządzenia brak było precyzyjnych wytycznych dotyczących rodzaju oraz ilości łączy doprowadzanych do lokalu użytkownika, w ciągach komunikacyjnych panował bałagan gdyż każdy z operatorów prowadził kable na własna rękę, infrastruktura doprowadzająca łącza operatorów do budynku nie była zestandaryzowana. Jednak największym argumentem przemawiającym za zmianą rozporządzenia jest lawinowy przyrost danych w Internecie oraz popularność usług typu telewizja HD/3D/IP wymuszający konieczność instalacji szybkiego przyłącza w każdym mieszkaniu.